Velkommen til Asko Taksering As

Verditakst har vært den mest vanlige rapporttypen ved taksering av bolig. En verditakst inneholder en teknisk beskrivelse av boligen, angivelse av arealer basert på oppmåling, og en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen.

Verditaksten er ikke en tilstandsrapport, og baserer seg på en overflatemessig befaring av boligen og eiendommen. Dette kan kombineres med enkle målinger ved behov.

Verditaksten konkluderer med en markedsverdi og låneverdi, basert på takstmannens vurdering av boligen og eiendommens tilstand, beliggenhet, størrelse og attraktivitet i markedet. Det vurderes også byggekostnader og eventuelle fratrekk for slitasje, elde og gjenstående arbeider.