Huskeliste ved Befaring

Flest mulig av følgende dokumenter ønskes fremlagt ved befaring:

Har du andre dokumenter du tror kan være av betydning, er det bare å fremvise disse også.

  Eiet bolig

 • Skjøte
 • Kjøpekontrakt
 • Målebrev
 • Forsikringsavtale
 • Faktura Kommunale avgifter
 • Brukstillatelse/Ferdigattest
 • Eventuell Festeavtale
 • Tegninger
 • Ligningsopplysninger
 • Tidligere takst/prospekt
 • Byggesaksdokumenter
 • Regulerings- eller planopplysninger

  Eierseksjon

 • Skjøte
 • Kjøpekontrakt
 • Årsberetning fra sameiet
 • Regnskap fra sameiet
 • Faktura Kommunale avgifter
 • Faktura fellesutgifter
 • Brukstillatelse/Ferdigattest
 • Seksjoneringsbegjæring
 • Tegninger
 • Ligningsopplysninger
 • Tidligere takst/prospekt
 • Regulerings- eller planopplysninger

  Andelsleilighet

 • Kjøpekontrakt
 • Årsberetning fra boligselskap
 • Regnskap fra boligselskap
 • Faktura fellesutgifter (husleie)
 • Andelsbevis/Aksjebrev, event. Innskuddsbevis
 • Pantattest/Depoterklæring
 • Tegninger
 • Ligningsopplysninger
 • Tidligere takst/prospekt