Konsulentoppdrag

Vi kan tilby konsulentoppdrag og byggteknisk bistand ved boligkjøp, boligovertakelse, ferdigbefaringer, byggesøknader etc.