Boligsalgsrapporter

Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men det blir spesielt lagt vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. Mens en tilstandsrapport kan være aktuell i alle sammenhenger er altså Boligsalgsrapporten et verktøy som er spesielt utviklet for bruk ved eierskifte.

Rapporten er tilpasset Avhendingsloven. Det betyr at forhold som ofte ellers kan føre til konflikter som erfaringsmessig ender i retten, i størst mulig grad er vurdert og påpekt i Boligsalgsrapporten. Levetidsbetraktninger er en sentral del av dette. Normal levetid angis på generelt grunnlag i intervaller, og det refereres til en levetidstabell.

Befaringen gjennomføres på undersøkelses nivå 1. Dette vil si at undersøkelsene gjøres visuelt uten inngrep i konstruksjoner, og ved bruk av enkle instrumenter.

En boligsalgsrapport kan med fordel kombineres med tilleggsmoduler som arealmåling og verditaksering.